arriva
eurobus

Eurobus Invest - a közlekedésfejlesztés szolgálatában

Minőségpolitika
Az Eurobus- Invest Zrt. vezetése tudatában van annak a felelősségnek, amely a Társaság által végzett munka minőségéből és megbízhatóságából ered. Az Eurobus- Invest Zrt. alapvető célja, hogy folyamatosan javuló minőségű és színvonalú szolgáltatások nyújtásával a vevők bizalmának megnyerése és megőrzése.

Ennek érdekében:

 • Mind magunktól, mind alvállalkozóinktól, beszállítóinktól maximális teljesítményt várunk el,
 • Figyelemmel kísérjük a piaci igények változásait annak érdekében, hogy minél gyorsabban és rugalmasabban tudjunk reagálni azokra,
 • Élenjáró szerepet vállalunk környezetünk megóvásában környezetkímélő technológiák alkalmazásával és szolgáltatási tevékenységünkkel,
 • Munkatársainkat teljesítményük, kezdeményezőkészségük és felelősségteljes tevékenységük elismerése révén ösztönözzük,
 • Minden tevékenységhez a követelményeknek megfelelően képzett és gyakorlott személyzetet alkalmazunk,
 • Képzések segítségével kívánjuk elérni, hogy minden dolgozónak váljék magatartásává a minőségi munkavégzés.

A Társaság vezetése teljes mértékben elkötelezett a minőség iránt, rendszeresen értékeli a minőség területén végzett tevékenységet és intézkedik az előírások megtartását illetően. Fent említett célokkal, valamint az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványkövetelménnyel összhangban alakítottuk ki minőségirányítási rendszerünket, amelyet folyamatos jelleggel továbbfejlesztünk. A rendszerkövetelményeket társaságunk valamennyi munkavállalójával és alvállalkozójával ismertetjük és tevékenységünk során maradéktalanul betartjuk.

Környezetpolitika
A környezeti politika szempontjai érvényesek egész szervezetünkre és kiterjed Társaságunk minden tevékenységére. A tulajdonosok és a menedzsment szándéka, hogy a környezeti politika területén úgy folytat mértékadó tevékenységet a térségben, hogy ezzel a lehető legkisebb környezetszennyezést okozzon. Megköveteljük és betartjuk az érvényben lévő törvényi, hatósági és műszaki előírásokat. Törekszünk környezetünk megóvására, rendszerünk folyamatos fejlesztésére és az érdekelt felek megelégedésére.

Környezeti céljaink:

 • Elismertségünk erősítése a környezetvédelem területén nyújtott teljesítményünk folyamatos tökéletesítésével,
 • Célkitűzéseink megvalósítása érdekében szorosabb együttműködés a külső érdekeltekkel,
 • Tevékenységeink környezetkárosító hatásainak csökkentése környezetkímélő berendezések és technológiák alkalmazásával,
 • Gépparkunk folyamatos fejlesztése a mindenkor elvárható környezetvédelmi követelményeknek megfelelően,
 • Rugalmasan alkalmazkodni tudó, motivált és kreatív munkatársak foglalkoztatása.

E célok elérése érdekében kialakítottuk az ISO 14001:1996 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerünket, amelyet folyamatosan fejlesztünk, tökéletesítünk. Rendszeresen aktualizált környezetpolitikánkat, szabályainkat tevékenységünk során munkavállalóinkkal és alvállalkozóinkkal szemben is teljes mértékben érvényesítjük és maradéktalanul betartatjuk. Az Eurobus- Invest Zrt. valamennyi dolgozója a környezetszennyezés megelőzése iránt elkötelezett, a szabályozó dokumentumokban előírtak betartásával és a környezetpolitikai célokkal való azonosulással járul hozzá környezetünk védelméhez.